Regulament concurs – Spatii pentru viata – 2014

Construim impreuna!

Regulamentul pentru Concursul  “Spatii pentru viata”

Perioada desfasurarii concursului

1 octombrie – 30 decembrie 2014

Organizatorul concursului

Organizatorul concursului este S.C. Aluterm Group SRL. cu sediul in CLUJ, Str. Traian Vuia 208, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO17696129, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J12/2258/2005, numita in cele ce urmeaza “organizatorul”.

Durata concursului

Concursul se desfasoara intre 1 octombrie ora 12:00 – 30 decembrie  2014 ora 23:59:59 cu respectarea conditiilor prezentului regulament

Particpant

Conditii de participare

La concurs poate participa orice persoana cu varsta de peste 18 ani si care are capacitate deplina de exercitiu (denumit in continuare “Participant”) si care in perioada 1 octombrie 2014 ora 12:00 – si 21 decembrie 2014 ora 08:00 indeplineste cumulative urmatoarele conditii:

  1. Intra pe pagina de prezentare a concursului “Spatii pentru viata” https://www.aluterm.ro/spatiipentruviata/ pentru a lua la cunostinta despre regulile de participare la concurs.
  2. Completeaza formularul de concurs cu informatii valide si conforme cu realitatea. Aluterm Group garanteaza confidentialitatea datelor furnizate. Validarea castigatorilor presupune verificarea si validarea datelor inscrise. Inregistrarea unor date false sau in neconcordanta cu realitatea duce la descalificarea participantului.
  3. Scrie un comentariu in “sectiunea feedback”‘ referitor la oricare unul dintre cele 4 proiecte prezentate in pagina concursului.

Premii  

In cadrul Concursului se vor oferi mai multe premii prin tragere la sorti.

Premii:

  1. Apple thunderbolt display
  2. IPad 4
  3. Abonament pe un an la revista ELcroquis

Acordarea premiilor

Premiile se vor acorda in data de 22 decembrie 2014 prin tragere la sorti. La aceasta tragere la sorti vor participa toti participantii inscrisi in concurs pana la data de 21 noiembrie ora 8:00 PM. Extragerea se va face in cursul zilei de 22 decembrie  dupa ora 9:00.

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti in ziua de:  22 decembrie si vor fi contactati la numarul de telefon si/ sau la adresa de e-mail cu care s-au inregistrat in concurs.

In cazul in care un castiagtornu poate fi contactat  in maxim 48 de ore de la data extragerii, se va repeta extragerea.

Participantii au obligatia de a raspunde personal apelurilor primite din partea Organizatorului si de a prezenta datele lor de identificare solicitate de catre acestia. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care raspunde apelului consultantului si nici pentru datele de identificare necesare validarii castigatorului, oferite de acesta. Orice abatere atrage descalificarea participantului din concurs.

Castigatorii valizi vor fi afisati pe site-ul Organizatorului, in pagina dedicate concursului precum si in paginile de Facebook Siatec Si Makroplast in maxim 64 de ore de la realizarea extragerii.

Tragerea la sorti a participantilor va avea loc in datele precizate mai sus la sediul Aluterm Group SRL, Sos. Dudesti-Pantelimon 42, Bucuresti in prezenta unei comisii formate din 3 reprezentanti ai S.C. Aluterm Group SRL. si cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. La tragerea la sorti vor fi inclusi toti participantii care indeplinesc criteriile specificate in acest regulament. La data tragerii la sorti se va semna un proces verbal de desemnare a castigatorilor.

Responsabilitatea

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul niciunei situatii create in urma participarii la Concurs. De asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio situatie ce poate determina imposibilitatea participarii clientilor Aluterm Group la concurs sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a politicii financiare Aluterm Group. Validarea participarii la Concurs, si desemnarea castigatorilor va fi realizata exclusiv de catre Organizator si consultantii sai, nefiind admise alte variante in acest sens.

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la acest concurs implica acordul castigatorului ca numele si premiul sa poata fi publicate de catre Organizator.

Conditiile de participare in concursul 20 de ani Aluterm

Castigatorii au obligatia sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa respecte acest regulament
  • castigatorul sa raspunda mesajelor din partea organizatorului in maxim 48 de ore de la data la care se face tragerea la sorti pentru Concurs

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand desfasurarea concursului, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanţilor obţinute ca urmare a desfaşurării concursului decât în scopul derulării prezentului Concurs şi scopul informarii viitoare a participantilor cu privire la solutiile Aluterm Group, în conformitate cu acest Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisă.

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi: nume/prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, firma, functie.

Suplimentar, în cazul Participanţilor câştigători, Organizatorul va colecta direct de la Participanţi şi următoarele date cu caracter personal:, adresa completa ,CNP, serie/nr BI/CI.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a anunţa public numele Participanţilor câştigători şi Premiile oferite acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor.

Participanţii au dreptul de a solicita in scris la sediul Organizatorului sau prin apel la numarul bitoului din Bucuresti – 021-6272300, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum şi a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vietii private în sectorul comunicaţiilor electronice. În acest sens, Organizatorul garantează persoanelor fizice participante la acest Concurs următoarele drepturi conform art. 12-15 şi art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:

– dreptul de a fi informaţi;  – dreptul de a avea acces la date; – dreptul de interventie asupra datelor;   – dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor; – dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul informează Participantul că singura consecinţă a refuzului de a datele personale este neparticiparea la acest Concurs. Furnizarea acestor date este echivalentă cu participarea în campanie şi agrearea tuturor condiţiilor din Regulament.

Organizatorul are obligaţia să respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Taxe, impozite şi alte cheltuieli

Organizatorul se obligă să calculeze, să retina şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

Prin simpla participare la concursul, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Reclamatiile

Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

Publicarea regulamentului

Acest regulament poate fi solicitat gratuit in pagina destinata concursului: https://www.aluterm.ro/spatiipentruviata/  intre  1 octombrie si  – 30 decembrie 2014.

S.C. Aluterm Group SRL

This post is also available in: Engleză